Política de privacitat

Les dades personals recollides o generades quan es comuniqui amb INEO CORPORATE BARCELONA, S.L., inclosos els correus electrònics, seran tractats per INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. amb base en la relació professional existent, i per tal de gestionar aquesta relació professional, complir amb les obligacions legals corresponents i, si escau, informar-lo de l’actualitat jurídica si obtenim el seu consentiment o si tenim un interès legítim per la relació generada amb vostè.

Les vostres dades seran conservades mentre la relació de contacte professional segueixi en vigor i, posteriorment, mentre hi hagi responsabilitats legals o contractuals o mentre no s’oposi a l’enviament d’informació legal. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i portabilitat, quan pertoquin, a consultoria@ineocorporate.com. Així mateix, podrà formular reclamacions davant de l’autoritat competent.

Us informem que les vostres dades no seran cedides a cap tercer, excepte: a) les empreses del Grup, b) que hi hagi obligació legal o c) expressament us ho indiquem, podent accedir-hi prestadors de serveis de sistemes, eines de tecnologia, o altres assessors amb què, atenent a la seva sol·licitud, ens haguem de posar en contacte.
INEO CORPORAT BARCELONA, S.L. protegeix les dades personals segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquests, així com d’acord amb la legislació nacional vigent sobre la matèria, a fi que es respectin les llibertats i els drets fonamentals de les persones a les quals pertanyin aquestes dades.

Les vostres dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per gestionar la nostra relació comercial. Les dades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió a la següent adreça consultoria@ineocorporate.com, o ho estableixi una disposició legal. Podeu presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (www.aepd.es) si considereu que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

INEO CORPORAT BARCELONA, S.L. està legitimada per tractar les seves dades perquè són necessàries per prestar el servei sol·licitat o pel consentiment que ens atorga als diferents formularis de contacte de la web.
Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.
Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, i la limitació o oposició al vostre tractament, heu d’adreçar per escrit a consultoria@ineocorporate.com

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades als camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessaris per atendre la seva petició, per part del prestador, i és voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

INEO CORPORAT BARCELONA, S.L. informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzarà algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

INEO CORPORAT BARCELONA, S.L. està complint totes les disposicions de les normatives per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

INEO CORPORAT BARCELONA, S.L. garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR per tal de protegir els drets i les llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Adreça: Carrer Josep Irla i Bosch, 5-7 5a planta, 08034 Barcelona
Tel.: +34 93 240 60 20
E-mail: consultoria@ineocorporate.com

Programa kit digital financiado por los fondos next generation del mecanismo de recuperación y resiliencia
kit digitalkit digital