Avís legal

PROTECCIÓ DE DADES INEO CORPORATE BARCELONA, S.L.

L’empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i els reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les vostres dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i el tractament de les dades personals sol·licitades té com a finalitat l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. INEO CORPORAT BARCELONA, S.L. es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que teniu a la vostra disposició. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. estem tractant les vostres dades personals per tant teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

AVIS LEGAL LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. us informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei esmentada, informa de les dades següents:
El titular d’aquest lloc web és: INEO CORPORATE BARCELONA, S.L.
CIF: B61854253
Domicili social: C/ JOSEP IRLA I BOSCH, 5-7 5ª planta, 08034 BARCELONA

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal us atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, resultin de compliment obligat.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, els continguts) a Internet pertanyents a INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. o als seus llicenciants a què l’USUARI pugui tenir accés. L´USUARI assumeix la responsabilitat de l´ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per:

  • incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic
  • difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans
  • provocar danys als sistemes físics i lògics d’INEO CORPORATE BARCELONA, S.L., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  • intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els missatges. INEO CORPORAT BARCELONA, S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

INEO CORPORAT BARCELONA, S.L. serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.)

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’INEO CORPORATE BARCELONA, S.L.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

INEO CORPORAT BARCELONA, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts , malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

INEO CORPORAT BARCELONA, S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

ENLLAÇ

En cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles feia altres llocs d’Internet, INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs de Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

INEO CORPORAT BARCELONA, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

INEO CORPORAT BARCELONA, S.L. perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

INEO CORPORAT BARCELONA, S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com apareixen aquí.

La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que les modificacions siguin degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre INEO CORPORATE BARCELONA, S.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

Programa kit digital financiado por los fondos next generation del mecanismo de recuperación y resiliencia
kit digitalkit digital